Je za námi první letošní družinová akce Křováků.
Zároveň první akce u Járy v Ležkách.
A stála za to.
Posuďte z následujícíh řádků.
Milí roháči a rodiče,

máme za sebou první akci tohoto roku a zároveň první akci některých z nás. Aby nebylo
těch prvenství málo, byla to také první družinová akce ve školním roce a hlavně: první akce
v Járově velkolepém sídle v Ležkách! Právě tam chystáme oddílové brigády i různé další akce,
ale o tom až někdy jindy.
Na výpravě nás překvapil sníh, a to příjemně i nepříjemně. Užili jsme si dovádění ve
sněhu, hlavně při nekonečné koulovačce a klouzání po zmrzlých cestách. Postavili jsme
dokonce i pár sněhuláků.
V sobotu jsme vyrazili na výlet k tajemnému kostelu v Přibenicích. Cestou jsme prolezli
každý bunkr i rouru pod cestou. Vrátili jsme se úplně promočeni, pročež jsme museli celé
odpoledne strávit uvnitř. To bylo to nepříjemné překvapení. Nenechali jsme se však odradit a
v neděli jsme vyrazili na nedaleký vrch, kde jsme si uvařili oběd na ohni. Byla to výzva, ale
společnými silami se dílo podařilo.
Myslím, že převažují positiva nad negativy, a doufám, že se příště sejdeme v ještě
hojnějším počtu.
Honzík Micka a Jára Vítr