Letní expedice Slovenský ráj 2021 je za námi.
A opravdu neměla chybu.
Kdo byl, může vzpomínat,
Kdo nebyl, může závidět.

Řeka Jizera byla svědkem naší první akce po dlouhé době.
Jelo nás celkem dvanáct.
A užili jsme si to.
Vyplývá to z přiložených obrázků.
I přes nepřízeň osudu jsme také letos zamířili na Hrádek.
Maminka byla v sobotu v práci.
Vyrazili jsme tedy netradičně v neděli.
A určitě jsme nelitovali.

Neorganizovaná akce s účastí členů oddílu proběhla 11. října 2020.
Po trasách Běhu Járy Cimrmana se letos vydalo přes třicet poutníků.
V tomto čísle jsou ovšem započteni psi a domácí zvířata včetně plyšových.
Účastnící z řad lidí pak startovali ve dvou vlnách.

V pátek 18. 9. 2020 jsme se opět sešli na Cimrmanském.
Potěšující je, že se náš oddíl docela rozrůstá.
Když jsme seděli v kroužku, zkusil jsem nás spočítat.
A skončil jsem na čísle 50.
Letošní pokrizové léto jsme se vydali do Orlických hor.
Expedici jsme začali v Novém Městě nad Metují na junácké základně.
První večer nás navštívili dva poutníci, kteří nás pak provázeli celým táborem.
Pěstovali jsme obilí, sázeli sady.