Elektronická verze ke stažení DOCX a nebo PDF


Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči

Název akce:…………………………………………..………….. Termín akce:………………………………....

Jméno dítěte: …………………………………………………… Datum narození: …………………………......

Zdravotní omezení: ………………………………………………………………………………………………….

Další informace : …………………………………………………………………………………………………….

Souhlasím, že se moje dítě zúčastní akce, pořádané TOM 2713 Roháči.

Jméno rodiče: ……………………………………………….. Telefon: ………………………………….......…..

V Kladně dne:………………………………… Podpis rodiče: …………………………………......................