Tradiční Přechod republiky byl kvůli obavám z opatření přesunut na září. 

Poslední víkend v září si tedy ponechte volný pro svou účast. Přesnější informace budou v časopisu Horác.