Čas, na který jsme se těšili, je tady. Jsou tu prázdniny a s nimi možnost cestovat a podívat se do blízkých i těch vzdálenějších krajů.
Pro náš oddíl a jeho členy jsou letošní prázdniny především ve znamení Letní expedice Slovenský ráj 2021. V srpnu se pak asi uvidíme na Hrádku. A zároveň si zapište do kalendáře nabo za uši, že koncem září se koná další Přechod republiky. Termín i další podrobnosti najdete v časopise Horác a také v průběžně aktualizovaných článcích zde na stránce. Po prázdninách se také rozběhne běžná odíílová činnost. Budeme se scházet na družinových a oddílových schůzkách a vyrážet na akce.
Všichni věříme, že to bude již bez omezení. Přejeme všem pěkné prázdniny.