Po prázdninách opět zahajujeme pravidelnou činnost. A tentokrát opravdu zostra. Vzhledem k okolnostem nejtradičnější akce našeho oddílu - Přechod republiky - bude už koncem září. Takže první oddílová schůzka přichází jako na zavolanou.
Sejdeme se v pátek 10. 9. 2021 v 16.00 hodin Na Cimrmanském. Rozdáme si oddílový časopis, zahrajeme si hry a upřesníme další věci. Potom se již budeme vídat pravidelně ve středu na družinových schůzkách.
V průběhu října se můžete těšit třeba na Den stromů či Běh Járy Cimrmana. V plánu jsou oblíbené jednodenní výlety i Zimní expedice.
Snad tento školní rok proběhne už normálně. Věřme, že všechny naplánované akce opravdu proběhnou.