Už máme nástin jarních akcí a mnohé z nich dostávají konkrétnější podobu. Jde především o Přejezd České republiky, který se uskuteční druhý květnový víkend. Jeho plánování je náročné a je dobře, že je už rámcově jasno o termínu i o trase a lze tedy přikročit k realizaci jednotlivých dílčích úkolů. V rámci příprav Přejezdu se konají i tréninky na Spirále.
Kromě toho se dočkáme i jednodenního výletu, který se bude konat v průběhu března. Podrobnosti budou v Horáci i ve článku, který je již na naší stránce a bude aktualizován. A nesmíme zapomenout ani na oddílové Velikonoce, které tentokrát strávíme v Berouně a jeho okolí.
Choďte tedy na družinové a oddílové schůzky a akce, čtěte Horáce a sledujte naši stránku, ať vám nic neunikne.