Letní expedice Rumunsko 2015 je již za námi. Badatelé se 12.7.2015 vrátili. Útržky z toho, co se

...

A je to tady. Vrchol letošního roku se blíží a my vyrážíme vstříc novým dobrodružstvím a objevům.

...

červnovém čísle se dočtete poslední informace k Letní expedici do Rumunska včetně seznamu věcí a

...

Neznámo kde, známo kdy. Místo je utajené a bude překvapením.

Přečtěte si novinky včetně seznamu přihlášených badatelů.