Parlament číslo 319 ze dne 26.2.2015

Účast: Skupik, Kofolik, Lucka F., Honza L., Míša, Honza M., Jára, Láďa, Přemek, Martinka, Lucka V., Lucka Boule.

Gabča bude pravděpodobně končit v Labyrintu na konci června. Nevíme, jak to bude s náhradou za Gabču.  Kdo to bude? Snad Macek, ale také nemusí.  Nevíme co to pro nás bude znamenat. Je možné, že budou nároky od Labyrintu, abychom dělali více akcí pod nimi.
Diskuze o hodnotách osobních, oddílu, rádců, vedoucího oddílu.
Diskuze jak dál a co s oddílem.
Jak propagovat akce. Více o nich mluvit s dětmi a rodiči, naučit rodiče, děti chodit na webové stránky a tlačit na děti, aby se časopis dostal k rodičům.
Informace o návrzích na Letní Expedici nejpozději v prosinci. Na konci ledna je to pozdě. Rodiče potřebují znát termín kvůli dovoleným.
Informace o akcích více dopředu, to znamená 2 měsíce, asi spíše souvisí s tím, dostat k rodičům informace z Parlamentu. Horácem a webem, případně e-mailem.
Úkol
Zlepšit předávání informací rodičům a komunikace s nimi - rádci, Skupik
Sepsat dopis rodičům - Skupik

Návrh na akce

Dělat akce jednodenní, půldenní s dětmi i rodiči, každý měsíc jedna. První 12. dubna a pak pochod ke sv. Jiří 25. dubna.

Web úkol

Web oživit, udělat nový v Joomle, aby bylo přijatelnější a jednodušší administrátorské prostředí - Kofolik, Hop, Skupik

 Letní expedice 2015

V době parlamentu hlasování 8:3 pro Rumunsko, uzávěrka v ZOO (1.3.)
Zapsal Skupik