První oddílová schůzka v novém školním roce bude 10. září 2015.

 Opět v tradičním čase a mezi 16. a 18. hodinou a na tradičním místě na paloučku nad motyčínským lomem ve Švermově  http://mapy.cz/s/kY5Q

 oddilovka