Turistický oddíl mládeže Roháči vznikl v roce 1986 po rozpadu oddílu Rysy. Oddíl je členěn na jednotlivé družiny, které se scházejí na družinových schůzkách vždy jednou týdně. Zde se dětem věnují rádcové ve věku kolem 15 - 20 let. Děti se učí pracovat s mapou, orientovat se v terénu, hledat spojení ve vlakovém a autobusovém jízdním řádu, poznávat rostliny a zvířata,hrají divadlo či na podzim vyrábějí a pouštějí draky. Většina činností probíhá nenásilně formou her, takže je možno udržet pozornost dětí. Jejich počet ve družině není velký, což umožňuje rádci a jeho zástupci - takzvané ,,pravé ruce" - věnovat se dětem individuálně a přizpůsobit družinovku jejich momentálnímu stavu. Celý oddíl se schází jednou měsíčně na oddílové schůzce, kde si děti zahrají hry, dovědí se informace na příští měsíc a dostanou oddílový časopis, jehož součástí je i plán činnosti a stránka pro rodiče.

Oddíl pořádá i víkendové akce, kde si děti procvičí získané dovednosti a poznají zajímavá místa. Na podzim a na jaře se pak pořádá zápočtová cesta, která trvá většinou okolo pěti dnů v době podzimních a velikonočních prázdnin. Na všech těchto akcích probíhají jednotlivé etapy celoroční oddílové hry, která trvá vždy od září do června.Určitým vrcholem činnosti jsou pak tábory Letní a Zimní Expedice. Termín Zimní Expedice odpovídá termínu jarních prázdnin, v létě pak jezdíme v červenci či v srpnu. Měli jsme tak možnost poznat třeba Šumavu, Kokořínsko, ale i Rumunsko, Ukrajinu či Slovensko. Z některých akcí je pořizován videofilm, na jehož premiéru v klubovnách oddílu jsou děti i rodiče zváni prostřednictvím časopisu Horác a internetovských stránek. Kopii filmu lze získat zdarma.

Využíváme též možnosti ubytování v objektech Asociace turistických oddílů mládeže. Oblíbeným místem je zejména Opárenský mlýn. V rámci přeshraniční spolupráce s německým turistickým spolkem jezdíme též na běžky na německou stranu Krušných hor. A třeba poslední víkend před Vánoci trávíme tradičně na Hrádku u Úštěka. Náš oddíl se také podílí na pořádání ekologických či sportovně turistických akcí. Za všechny lze jmenovat Pochod za drakem ke svatému Jiří, který bývá poslední dubnový víkend a končí poblíž místa konání Libušínské bitvy, Den stromů, kdy si účastníci užijí kouzlo podzimního lesa, či Běh Járy Cimrmana. Nábor nových členů bývá z začátkem školního roku, ale je možný i v jiném období.