CODEX
KNIHA DESETI CTNOSTÍ


Rytíř - co všechno se ti vybaví při tom slově! Dunění bubnů, zvonění brnění, ržání koní, třeskot mečů a bojové vřavy, ale také vlající prapory, nádherné erby a pevné hrady, rytířské turnaje, písně a hry. Dnes už jen staré kroniky a silné zdi hradů vyprávějí o té době. Ale příběhy hradů jsou příběhy lidí. Kámen, val i věže dědí po lidech duši: sílu,
svobodu, víru, statečnost, odvahu, čest, krásu, spravedlnost, ušlechtilost i přátelství. To vše je napsáno ve starých hradech, to vše jim vtiskly lidské ruce. Také tvoje stopy zůstávají na všem kolem tebe, také tvoje stopy najdou ti, kdož přijdou na svět po nás. A všechno, stavby i zříceniny, pravdy i lži, mír i války, hrdinství i zbabělosti,
naleznou ti, kdož půjdou po nás, a každá ponese něčí jméno.
Dnes otvíráš knihu deseti ctností, která ti bude, pokud ty sám budeš chtít, průvodcem po nelehké cestě za rytíři dneška. Copak jsou ještě dnes rytíři? Možná se budeš divit, ale jsou. Nerodí se sice s erbem v peřince a podle brnění je také na ulici nepoznáš, ale jsou. I ty se můžeš stát jedním z nich, přistoupíš-li na podmínky. Na konci cesty tě pak čeká rytířský predikát a meč, ale to už pro tebe nebude
určitě to nejdůležitější, neboť věz, že sama cesta je cílem ...
Tvá cesta začíná v první řadě ve strážní bráně. Těžkou mříž samoty můžeš zvednout pouze pomocí hesla: VIRIBUS UNITIS (společnými silami). Kdo heslo nepochopí, nemusí vůbec pokračovat v cestě, bylo by to zbytečné. V bráně tě čeká řada kulatých zkoušek. Je jich deset a každou začíná jedna cesta bludiště po které se vydáš. Vyber si u každé zkoušky jednu podmínku a tu se snaž splnit, máš na to tři
měsíce.
Jestliže to zvládneš, musíš spustit padací most, za kterým jsou tvé cesty. Most k cestám otevírá heslo: OMNIS VIRTUS NOS ALLICIT (každá ctnost je hodná následování). Když i toto pochopíš, můžeš se směle vydat na cesty.
Kudy půjdeš a kterou z podmínek zkoušky se budeš snažit plnit, záleží jen na tobě. Na konci své pouti bys však měl mít všechny cesty prošlé a políčka prošlá podepsaná.
PRAVIDLA - jsou pouze orientační - záleží jen na tobě, na tvém srdci a svědomí, jen ty opravdu víš, jestli jsi už zkoušku splnil, jestli si podpis zasloužíš. Také záleží na tom kdo ti políčko podepíše - třeba i za jiný čin, než je u zkoušky uvedený, pokud si myslí že jsi již zkoušku prošel.
I. Ten, jenž základní řadu splní, dostává modrý šátek, který ho spolu s kmotrem provází na cestě - budiž tedy nazýván PÁŽETEM a přáno mu hodně zdaru.
II. Dnes KNECHTEM je ten nazýván, kdo jako páže notný kus své cesty již urazil, a byl tak jako řádný člen našeho oddílu přijatý, dříve ten kdož všech čtyřicet hranatých okének si splnil.
III. Pokud splníš i poslední řadu, v níž jen samé zpovědi jsou, máš velkou šanci stát se RYTÍŘEM. Ale nezapomeň, že jen na plnění codexu nezáleží! Aby jsi se mohl stát pážetem, knechtem a rytířem, měl by ses tak i chovat. Mnohokrát se již stalo, že Roháč splnil celý codex a na rytířství čekal velmi dlouho, protože ještě nebyl připraven, ještě byl moc pohodlný a sobecký. Ale také se stalo, že Roháč neměl splněn ještě celý codex, ale přesto byl přijat mezi rytíře. Takže záleží jen na tobě a tvém svědomí.
Hodně štěstí.

Základní řada

100 TURISTIKA - Chůze (ZC/ 3 výpravy, 100 jarních km)
200 SPORT - Testy (podle tabulky)
300 VLASTIVĚDA - vizuální paměť (kimovka, pexeso, rozdíly)
400 OCHRANA PŘÍRODY - Fuj (vysbírej ...)
500 ZDRAVOTNICTVÍ - První pomoc (KPZ)
600 KUCHTĚNÍ - Nos a jazyk (poživatiny, cukr a sůl, koření, česneková čára)
700 KEJKLÍŘSTVÍ - Motorická paměť (věta)
800 BYSTROST - Postřeh (pravítko, tleskaná, pětikoruna v dlani)
900 LESNÍ MOUDROST - Bezručka (svíčka, tkanička)
1000 SEBEOVLÁDÁNÍ - Vůle (vodotrapka)

Podmínky plnění

100 - TURISTIKA (barva světle zelená, heslo: "Vždycky hledej cestu!")
110 - Chůze
Zúčastni se ve své zkušební době (cca 3 měsíce) jedné zápočtové cesty nebo tří jednodenních výprav.
Splň sto jarních kilometrů.
120 - Bágl
Dej dohromady úplně rozebraný bágl - tj. sešteluj si u něj řemínky, ulož si do něj své věci a 1 hodinu ho nes na zádech.
Vyhraj ve hře "Kdo první vyndá ze svého báglu..."
130 - Stan
Postav, vypni a pak opět slož a sbal za pomoci rádce nebo svého kamaráda za denního světla stan typu "áčko" Start 1-3 tropik nebo sám stan typu "kopule".
140 - Mapa
Poznej 6 tvarových turistických značek a 24 topografických značek, k tomu zorientuj mapu a urči na ní své stanoviště.
150 - Buzola
Nastav na buzole určený azimut a jdi podle něho alespoň 200 m i po částech, při odchylce menší 10%.
Přečti azimut z terénu a nastav ho správně na buzole a to 5x. Vyhraj v azimutovém závodě.
160 - Zpověď (tajná losovaná podmínka)

200 - SPORT (barva žlutá, heslo: "Dále, výše, rychleji!")
210 - Testy
Splň během své zkušební doby sportovní testy podle následující tabulky:
kluci věk Granát Běh 50m Běh 1500m Dřepy Kliky Sklapovačky
10 10 m 9,4 s uběhl 15 3 5
11 12 m 9,0 s uběhl 15 5 10
12 15 m 8,6 s 10 min 20 7 10
13 20 m 9,8*s 8 min 30 10 15
14 25 m 9,4*s 6,5 min 40 12 15
15 30 m 9,2*s 6 min 50 15 20
holky 10 8 m 9,6 s uběhla 15 3 5
11 10 m 9,2 s uběhla 15 3 5
12 10 m 9,0 s uběhla 20 4 5
13 15 m 9,8*s 10 min 30 5 10
14 15 m 9,6*s 8 min 40 7 12
15 20 m 9,4*s 7 min 45 10 15
* znamená běh na 60 metrů
Sklapovačky se dělají 1 minutu
220 - Síla
Vyhraješ ve vrhu koulí (přebor oddílu)
Podle následující tabulky splníš jednu z disciplín (kluci = K, holky = H)
věk shyby kliky + dřepy 10 kg nad hlavu činku do upažení rukou
10 3K 1H 10 + 50 2K 1H 1kg v každé ruce 8K 5H
11 4K 2H 10 + 60 3K 1H 10K 5H
12 5K 3H 15 + 75 4K 2H 15K 8H
13 7K 3H 20 + 100 5K 3H 2kg v každé ruce 7K 5H
14 9K 4H 25 + 100 8K 5H 9K 5H
15 10K 5H 30 + 100 10K 8H 10K 6H
230 - Mrštnost
Vyhraj opičí dráhu (závod oddílu).
Podle následující tabulky splň jednu z disciplín (kluci = K, holky = H).
věk švihadlo šplh strom lano skok dálka výška kladina m/sec.
10 30x 4m 3m 320 100 5/10
11 30x 4m 4m 340 100 5/7
12 38x 5m 4m 360 110 5/5
13 50x 8m 6m 380K 370H 120K 115H 5/4
14 50x 10m 8m 400K 380H 125K 120H 5/3
15 70x 15m 10m 420K 390H 130K 125H 5/3
Vylez horolezeckou stěnu obtížnosti III.
Sjeď slalom na lyžích.
240 - Vytrvalost
Uplav podle věku 10 - 11 let 25m, 12 - 13 let 50m, 14 - 15 let 200m
Ve 12minutovém běhu uběhni s maximálním rozdílem 20% od vítěze
Vydrž pod vodou 10 - 12 let 45 sec, 13 - 14 let 60 sec, 15 let 90 sec
Indiánským během uběhni podle věku
10 - 12 let 3 km do 20 min
13 - 14 let 5 km do 25 min
15 let 7 km do 40 min
Vyhraj hru "Na hrušky"
250 - Rychlost
Uběhni za 13 sec : 10 let 70m, 11 let 75m, 12 let 80m, 13 let 88m, 14 let 92m, 15 let 100m.
Podmínka indiánského běhu jako u vytrvalosti.
Vyhraj hru "Seber z dlaně minci"
Vyhraj závody v plavání na 50m.
260 - Zpověď (tajná losovaná podmínka)

300 - VLASTIVĚDA
(barva oranžová, heslo: "Dívej se kolem sebe!")

310 - Vizuální paměť
Vyhraj kimovku
Vyhraj pexeso
Najdi rozdíly na dvou podobných obrázcích v časovém limitu
320 - Průzkum
Zjisti kde je telefon, pošta, potraviny, pitná voda, nemocnice, nádraží v neznámém městě a popiš k tomu všemu cestu
Nakresli plánek nějakého zajímavého místa.
Najdi člověka podle popisu.
Objev ve městě budovu podle fotografie.
Zjisti telefonem program kin.
330 - Povídání
Vyprávěj ostatním pověst podle odposlechu nebo z knížky o místě, kde jsme byli nebo kam jdeme.
Při promítání diáků vyprávěj co jsme zažili.
Napiš nějakou zajímavost na nástěnku nebo do časopisu.
Vyprávěj podle státního znaku nebo kladenského erbu, co v něm znamenají jednotlivé figury.
340 - Jízdní řády
Najdi na autobusovém nádraží stanoviště svého autobusu.
Najdi v jízdním řádu stanici podle seznamu a všechny spoje k ní.
Nakresli do mapy Čech 10 měst podle diktátu.
Najdi v jízdním řádu vysvětlení 15 vybraných značek.
Ukaž praktické použití cenníku jízdného v jízdním řádu.
Vyhledej jedno spojení bez přestupování, urči časově nejbližší spoj, počet ujetých km a cenu jízdného.
350 - Dějiny
Podle detailů poznej hlavní historické slohy a styly: románský, gotický, renesanční, barokní, rokoko, empír, klasicismus, secesi.
Podle obrázků poznej: Pražský hrad, Špilberk, Bojnice, Karlštejn, Hlubokou, Lednici, Macochu, Prachovské skály, Pravčickou bránu, Cukrák, Kamzík a Ještěd.
360 - Zpověď (tajná losovaná podmínka)
400 - OCHRANA PŘÍRODY (barva tmavě zelená, heslo: "Poznej a chraň!")
410 - Fuj
Vysbírej od odpadků určený kus lesa.
Vysbírej od odpadků určený kus potoka.
Vyčisti studánku.
(odpadky odnes až do města nebo vesnice do popelnice)
420 - Samorost
Sestav si sbírku 10 přírodních zajímavostí nebo výtvorů a vystav ji v klubovně, nebo ji přines alespoň všem k prohlédnutí. Sbírka to musí být ale sourodá, tedy jeden typ věcí - např. listy, bobule, pupeny, plody, kameny...
Najdi v lese pěkný samorost, dotvoř ho a vystav.
430 - Rostliny
Poznej bezpečně podle skutečnosti nebo podle obrázku 10 listnatých a 4 jehličnaté stromy a dalších 16 rostlin (např. TZM: III. VT - trnovník akát,kontryhel žlutozelený, bez černý, divizna velkokvětá, hloh obecný, hluchavka bílá, jahodník obecný, zeměžluč menší, mateřídouška obecná, světlík lékařský, chrpa modrák, ostrožka stračka, mařinka vonná, kuklík městský, třezalka tečkovaná.
Sestav sbírku listů a jehličí stromů a lodyh rostlin podle předch. úkolu.
440 - Zvířata
Zapiš si do notýsku průběh min. 2 hodinového pozorování živočichů.
Poznej 6 zvířat podle stop a jejich stopy nakresli nebo odlej do sádry.
Podle trusu či znaků pobytu poznej 6 zvířat.
450 - Parky
Vysvětli hlavní rozdíly mezi kategoriemi ochrany přírody u nás: chráněný přírodní výtvor, chráněné naleziště, státní přírodní rezervace, chráněná krajinná oblast, národní park.
Vyjmenuj nejbližší chráněná území a řekni proč byla zřízena
Vyjmenuj a na mapě ukaž všechny parky v Čechách.
460 - Zpověď (tajná volitelná podmínka)